Risk faktörünün ortaya çıkışı metnin ortalarında yer alıyor, başa koyuyorum: 1940'lardan sonra koroner kalp hastalığının sebeplerini bulmak, mümkünse tedavi ...

Birth'ün değindiği körlük Batı'nın rasyonelliğinden, süreğenliğinden, ardışıklığından, homokronisite denen homojen zamansalcılığından doğuyor. Aydınlanma'dan sonra Avrupa'nın sömürgeci hegemonyası nihai biçimde ...

Sisi başa geçince el-Asvani'nin kitapları kara listeye alınır, bir diktatörlük zar zor sonlanmışken bir diğerinin zorbalıklarından korkar el-Asvani. Arkadaşıyla ...

Ben bu okuma illetine Lovecraft sayesinde/yüzünden tutuldum, yaşım on dörttü, kendimi bildim bileli canım çok sıkılıyordu. Bir öykü okudum, ...

Kadare göze sokmadığı mesaj yok, dan dunluğunu ödünç alıp bodoslamadan anlatıyorum: Kadare eski köye gelen yeni adetin daha insancıl, ...

Hans-Harald Müller'in sonda değindiği bir iki şey: Adorno'nun "Estetik Teori"si üzerinden günümüzün sembol teorilerine giren "borazan kızılı" Perutz'un icadıdır, ...

Demokratik katılımla ilgili bir araştırma, tezden kitap. Yazarlar sosyal bilimcilerin maliyet-fayda çerçevesine başvurarak yaptıkları çıkarımı eleştiriyorlar, "sandığa gitmenin ya ...

Dursteler mikro ölçekte yerel olana odaklanırken anlattığı hikâyeleri/tarihin çok küçük parçalarını makro ölçekteki Akdeniz bağlamına oturttuğunu söyler, iki tür ...

Proust zihinler ve zamanlar arasında dolanıp anlatısını kurar, bilincin yaylarını iyice gevşetenlere hitap eder en çok. Anlatıcısı pratikte her ...

Hayat Der Gülümserim'de bir kadının kaç karakteri canlandırması karakterin sesine dair sorunlara yol açmaya çok müsaitken, evet, biraz açmış ...

Taraf tutmadan yaklaşıyorum, bir eksikliği gidermeye çalışıyorum kendimce, bu sıra yazar eliyorum. Yerim sabit, ikna olmaya meyilli değilim ki ...

Resim yapması için tahsis edilmiş mekanına kavuşan ressam önce eşyaların durumunu belirleyerek nesneyi, şeyleri alımlama biçimini gösteriyor, hikâyelerinde kullanacağı ...

Benim kıymık işi yattı. Adam işe gelir sabah, iş normal bir iştir, adam normal bir adamdır, iş arkadaşlarıyla gevşek ...

En iyi hikâyeler: kasabaya biri gelir, kasabadan biri gider ya da kasaba yıkılır, klişe doğru. Her Şey Kaybolmadan Önce, ...

"Ayvansaray'da Bir Temmuz Sabahı" tam kurmacaların daha bir kurmaca, anı-öykülerin daha bir öyle olduğu metinlerden ilkidir, ilk grupta yer ...