Sakal Felsefesi'ndeki kıl, tüy, yün güzellemeleri keramete inandırmaya çalışıyordu, Kyreneli Synesios tam tersini yapıyor. Görüşlerini yanlış bağdaştırmayla açıklamak anakronizm ...

"Your Love Is The Place Where I Come From", Teenage Fanclub. Hornby otistik oğlunun okulu için para kazanmalı, bir ...

Pettman eleştirel-teorik bir perspektife sahip olduğunu, düşünsel gözlemlerini bu perspektif üzerine kurduğunu söylüyor, diğer yandan dikkat dağıtma amaçlı bir ...

Kediler hakkında bir metinden ne bekleriz, kedi bekleriz. Kedi olsun, kedilerin saçma sapan hareketleri olsun, biraz da mıncırnaşma olsun, ...