Sacks'in ardından Eagleman geliyor bana, vakaları öyküleştirmeye meyli yok desem aklıma hemen öykü kitabı geliyor, kısacık öykülerle varlığı ne kadar ...

Araştırmacılar kesin sınırların çizildiği davranış örüntülerini tutmuyorlar, psikolojideki ayrık yapıların yerine bütüncül bir sistemi reflekslerden plan kurmaya kadar adım adım ...

Zaman Körlüğü'nde defalarca değinilen zamanın göreliliği gözlemleyene ve gözlemlenene göre sabittir, zannımca şöyle bir göz ucuyla bakmak ve dikkatle izlemek ...

Halüsinasyonun yanlış algılama ve yanılsamadan farkı beyinde bazı yanlış anahtarların açılması, olur olmaz cızt bıztların zuhur etmesidir. Dışsal gerçeklikten doğmaz, ...

Sacks'in gösterdiği uçlardan hayrete düşmemek mümkün değil, mesela bedenin iki farklı zaman algısına sahip olması. Sol yan sağ yandan daha ...