Müthiş müthiş. Muazzam, çok güzel. İnsanın doğaya ve doğanın insana nasıl evrim geçirdiğini dört bitki üzerinden anlatan şahane bir ...

Li'nin röportajı var sonda, immünolojiden edebiyata geçişin hikâyesi. Li 1996'da Iowa Üniversitesi'ne doktora yapmaya geliyor, amacı tıp alanında araştırmacı ...

Sondakini başa: Bu metni karakterleri için okuyacağız. Anlatımı için de okuruz, hoş numaralar var ama karakterlerin özgünlüğü hikâyenin önüne ...

Eric R. Kandel beynimizin belli örüntüleri birbirine ekleyebilecek şekilde evrimleştiğini söyler. Eh, sazlıklardan havalanan bir ördeğin sesi açıklanmazsa anlamı ...

Kalbin hikâyesidir. Her anlamda. Aşkla yanar, elektrokardiyogramda çizgilere dönüşür, kan pompalar, ayinlerde ait olduğu bedenden çıkarılıp tanrılara sunulur, muhataptır, ...