Sondakini başa: Bu metni karakterleri için okuyacağız. Anlatımı için de okuruz, hoş numaralar var ama karakterlerin özgünlüğü hikâyenin önüne ...

Eric R. Kandel beynimizin belli örüntüleri birbirine ekleyebilecek şekilde evrimleştiğini söyler. Eh, sazlıklardan havalanan bir ördeğin sesi açıklanmazsa anlamı ...

Kalbin hikâyesidir. Her anlamda. Aşkla yanar, elektrokardiyogramda çizgilere dönüşür, kan pompalar, ayinlerde ait olduğu bedenden çıkarılıp tanrılara sunulur, muhataptır, ...

Eh, The Man From Earth'ün John Oldman'ı olmuş bize Tom Hazard, diyar diyar dolanıp izini kaybettirmeye çalışıyor ki 500 ...

Göz doktorları Borges ailesindeki körlüğün nedeni konusunda uzlaşıya varamamışlar, görünüşe göre sebep glokom sonrasında gelişen katarakt. Babası ve büyükbabası ...