Üç sayfa epigraf, lazım çünkü esas hikâye 1700'lerin sonunda geçiyor ve dönemin nesrine yakın bir biçime sahip. Politik, sosyal, ekonomik ...

Kadare göze sokmadığı mesaj yok, dan dunluğunu ödünç alıp bodoslamadan anlatıyorum: Kadare eski köye gelen yeni adetin daha insancıl, daha ...

Hans-Harald Müller'in sonda değindiği bir iki şey: Adorno'nun "Estetik Teori"si üzerinden günümüzün sembol teorilerine giren "borazan kızılı" Perutz'un icadıdır, Perutz ...

Resim yapması için tahsis edilmiş mekanına kavuşan ressam önce eşyaların durumunu belirleyerek nesneyi, şeyleri alımlama biçimini gösteriyor, hikâyelerinde kullanacağı dil, ...

En iyi hikâyeler: kasabaya biri gelir, kasabadan biri gider ya da kasaba yıkılır, klişe doğru. Her Şey Kaybolmadan Önce, sular ...