Anlatıcının hikâyeye ve karakterlere mesafesi dikkate değer, gerçi karakteri takip ederek hikâyeyi biçimliyor ama uzaklık daima sabit, serbest dolaylılıktan çıkıp ...

Beş yılda yazıldığını üslup farkından anlayabiliriz, gerçi yıl sayısının beş olduğunu anlayamayız ama zaman farkı kesin. Daha iyi nasıl anlayabiliriz, ...

Eklektik yapısından bombastik bir bütün çıkaramayan, gerçeküstüyle hayalüstünü şöyle sağlamca çakıştıramayan, kahramanının sıradan yaşamını sıra dışı kılacak olayların o kadar ...

Ecinniler'in son sayısını dağıtıyordum, Robinson Crusoe 389'a geldim, dergileri bırakıp önceki sayıları aldım. Masanın üzerinde Altar Kaplan'ın son kitabı vardı, ...

Onurhan'la motora bindik, Kadıköy'e geçiyoruz, çantamdan bunu çıkardım. "İyi ki zamanında okumamışım," dedim, "etkisinden çıkamazdım." Hapsolurdum, sekiz on kez okumak ...