Kutlar'ın yaşamını dönemlere ayırmış Uçansu, dönemleri kısaca anlatmış, ardından mektuplara yer vermiş. Aralarda Kutlar'la ilgili yazılara ve Kutlar'ın kendi ...

İlk söyleşiler 1970'ten, sonrakiler günümüze doğru yaklaşıyor. Darbelerin ve kâğıt kıtlığının izini çoğu söyleşide görüyoruz, 1980'lerde öyle bir kıtlık ...

Murat Belge'yle nehir söyleşi. Babası Burhan Belge Saint Joseph'ten mezun olunca Almanya'ya gidiyor, Spartakist Hareket'e katılıyor. Savaş sırasında Türk ...

Sürekli aynı iş ve aynı mekân, anlam yok, mutlak bir görev bilinci. Yabancılaşma ötesi bir durum üstelik, tundranın ortasında bir ...