Fotoğraflar, savaş anıtları, savaşı anımsama biçimleri. Anıtları teker teker gezen üç arkadaştan biri Geoff Dyer, insan formuna kavuşturulmuş taş parçalarının ...

Lévi-Strauss'tan bir alıntıyla başlıyoruz, yazının insanlığın aydınlanmasından ziyade istismar edilmesine yaramış gibi göründüğünü söylüyor. Yazı ilk olarak tahıl kayıtlarıyla ortaya ...