Majid hem Müslümanlara hem de Batılılara seslenir, "Siz ey," der, "ekonominin acımasız çarklarında eziliyorsunuz, çok kültürlülüğe açık gibi görünseniz de ...

807'de Harun Reşid'den Charlemagne'a elçi gider, imparatora götürülen hediyelerin arasındaki saat dikkat çekicidir. Suyla çalışır bu saat, pirinçten bir havuza ...

Fernando Báez'in Kitap Kıyımının Evrensel Tarihi nam metninden çok daha kapsamlı bir metin bu, Polastron yaşamını kütüphanelerin tahribiyle ilgili araştırma yapmaya ...

Tearle rafların arkasına düşüp unutulan kitaplardan bahsettiğini söylüyor, eh, ele aldığı bazı kitaplar düşmeden önce biliniyordu, bazıları gerçekten unutulmuş. Kayıp ...

Şehir eski, sayısız uygarlık gelip geçmiş buradan, metro inşaatlarından tarihî eser fışkırıyor. İstanbul'un geçmişi ciltleri doldurur ama insanların nasıl yaşadığına ...