Çukurova'ya giderler, pamuk kaldıysa çalışırlar, paralarını alabilirlerse günübirlik yerler, karın tokluğuna. Öleni hemen gömerler, Osman Şahin'in öykülerinde öyle. Patronun ...