Mühim eleştirmenlerimizden Konur Ertop'a zehir zemberek laflarla çıkışan Adalet Ağaoğlu'nun röportajını hatırlıyorum, Ağaoğlu demediğini bırakmıyordu. Cahil midir Ertop bilmem, edebiyattan ...

Karay hukuk okurken ne kadar sıkıldığını anlatıyor bir yazısında, II. Abdülhamid zamanında gençliğin nasıl hapsedildiğine, coşkunun katline değiniyor, 1908'den öncesi ...

Cumalı iki eleştiriye cevap verme ihtiyacı hissediyor, aslında eleştirmenlere cevap yetiştirmek huyu değilmiş ama bazı şeyleri açıklamak lazımmış. "Bazı şeyler"in ...

Önce eleştiri yöntemini belirliyor Bek, "Anlatılarda Çatışma Tipleri" başlıklı yazısında çatışma nedir, kurgu nerelerde bulunur, bunları anlattıktan sonra dramatik çatışmayla ...

Eleştiri kuramlarının kavramlarını kullanmaz da o kavramların kuşattığı anlamı edebi görgüsünde eritip yorum olarak sunar Fuat, röportajlarından birinde üniversite "öğretmenlerinin" ...