Cumalı iki eleştiriye cevap verme ihtiyacı hissediyor, aslında eleştirmenlere cevap yetiştirmek huyu değilmiş ama bazı şeyleri açıklamak lazımmış. "Bazı şeyler"in ...

Önce eleştiri yöntemini belirliyor Bek, "Anlatılarda Çatışma Tipleri" başlıklı yazısında çatışma nedir, kurgu nerelerde bulunur, bunları anlattıktan sonra dramatik çatışmayla ...

Eleştiri kuramlarının kavramlarını kullanmaz da o kavramların kuşattığı anlamı edebi görgüsünde eritip yorum olarak sunar Fuat, röportajlarından birinde üniversite "öğretmenlerinin" ...

1960'ların eleştirilerinde atılan zarların kaç geldiğini günümüzden görmek hoş, mesela İkinci Yeni üzerine yazılanlarda akımın tutması, tutmaması, belli koşullarla tutması ...

Kitabın orijinal adı alt başlık yapılmış. Aslında yazmak yasak değil de o kadar bastırılmış, kadın yazını o kadar görmezden gelinmiş, ...