Elimde dördüncü baskısı var, 1978 tarihli. Tekin Yayınevi "roman" diye sunmuş kitabı, matrak bir hata. Cumalı'nın roman ve öyküyle ...

Akbal'ın 1974-1977 arası Cumhuriyet ve Barış'ta yazdığı yazılar. İlk birkaç yazı gençlerle ilgili. Akbal'a göre dünya yaşlıların dünyasıdır, seçme ...