Todorov iyi bir edebi metin eleştirisinin edebi olması gerektiğinden bahsediyor Fantastik'te, edebi metin kendi içinde tutarlı, belli bir dizgeye ...

Todorov'un Poetikaya Giriş adlı metni yapısalcı poetikanın temellerini atıyordu, bu metinde uygulama aşamasına geçiyoruz. Orhan Koçak sunuşta ilk metnin özetini ...

Özkırımlı'nın Cumhuriyet'te yayımlanan yazıları, 80'li yıllardan, yirmi portre. Başka yazılar da varmış, belki kitaplaşmıştır, peşine düşmeli. Röportaj kırpması yazılar ...

Mads Mikkelsen'in şahane canlandırdığı Kohlhaas'ın başına gelenleri vakayinamelerden öğreniyoruz, anlatıcı sonlara doğru pek çok vakayinameyi karşılaştırarak derlediğini söylediği hikâyeye ...

Zaim'i Pinget ve Sarraute çevirilerinden tanıyoruz, kurmacalarından da tanıyoruz artık çünkü bu bir kurmaca ve yazarı da şaşırtıcı bir ...