Savaş Kılıç dil meselesini incelerken Divan şiirinin şalalasından Cumhuriyet sonrasının sadeleşme çabalarına uzanıyor, böylece Karay'ın yerini belirlemeye çalışıyor. Hikâye malum, ...