Bilimin evrimiyle, evrenin doğumuyla ilgili yeni bir şey yok pek, zaten mevzuya ilgi duymaya henüz başlayanlar için bu metin, görece ...

Polisiye gibi bir şey, bilimsel polisiye. Bilim insanları buldukça buluyorlar, bulgular üzerinden senaryo üretiyor Mack. Katil evren sonuçta, şüphesiz. Severim ...

Her şeyin başı kütleçekim. Aristoteles başta olmak üzere ilkçağ felsefecilerinin çoğuna göre Dünya evrenin tam merkezindeydi, bu yüzden her şey ...

Sırf zaman yolculuğuyla ilgili değil bu metin. Zamanla ilgili bu kadar kapsamlı, oradan oraya atlayan başka bir metin var mıdır, ...

Galfard düşünce deneylerine sık sık başvurarak kozmik meseleleri anlaşılabilir hale getiriyor, indirgemecilikten ötürü başlarda kaybolan bir şey yoksa da ölçek ...