Galfard düşünce deneylerine sık sık başvurarak kozmik meseleleri anlaşılabilir hale getiriyor, indirgemecilikten ötürü başlarda kaybolan bir şey yoksa da ...