Sovyet Yazarlar Birliği'nin davetlisi olarak SSCB'ye giden Erdal Öz oralarda on beş gün boyunca gezer, gitmek istediği hemen her yere ...

Ahmet Arpad'ın önsözü olmadan Burhan Arpad'ın gezi tozuya düşkünlüğü eksik kalırdı, tamlanmış. 1930'larda edebiyata, gazeteciliğe ve çok sesli müziğe ilgi ...

Karay'ın 1956 ve 1957 yıllarında yaptığı iki seyahatin yazıları var bu kitapta, günlükle gezi yazısının karışımı olan bu yazılarda Kuzey ...

"Önsöz"de Tanıl Bora'nın aydınlattığı bazı yorumlar var. Refik Halid iyice güneye inip Antalya, Alanya ve İskenderun'u dolanırken yolların berbatlığından bahsediyor, ...

Madrid'de Ölmek sinemalarda, aynı gün Julián Grimau idam ediliyor. Paris, 1963, Kökden faşizmin kalbine yakın. Tiksintisini döküyor, insanlığın onurunu kaldırmaya çalışıyor ...