"Önsöz"de Tanıl Bora'nın aydınlattığı bazı yorumlar var. Refik Halid iyice güneye inip Antalya, Alanya ve İskenderun'u dolanırken yolların berbatlığından bahsediyor, ...

Madrid'de Ölmek sinemalarda, aynı gün Julián Grimau idam ediliyor. Paris, 1963, Kökden faşizmin kalbine yakın. Tiksintisini döküyor, insanlığın onurunu kaldırmaya çalışıyor ...

Anday yanına kâğıt kalem almıyor, geziden döner dönmez izlenimlerini sıcağı sıcağına yazarak yolculuğa tekrar çıkıyor. Amacı görülmüş bir yeri değil ...

Sezer Duru'nun gezi notları. Hoş Hikâyeler'de anılarından bir bölümünü anlatıyordu Duru, bu kitapta Lizbon'dan Stockholm'e nereleri karışladıysa oralar var. Nineden ...

Tabucchi'nin gezileri tozuları, ayrıca romanlarında karakterlerini kentlerine, çöllerine, denizlerine attığı ülkelerin de sayımı bir anlamda. Sonradan kitaplaşması düşünülmemiş yazılar, mekânların ...