Ahmet Arpad'ın önsözü olmadan Burhan Arpad'ın gezi tozuya düşkünlüğü eksik kalırdı, tamlanmış. 1930'larda edebiyata, gazeteciliğe ve çok sesli müziğe ...

May Yayınları'nın toplumcu damarından kopup gelmiş bu kitabı 1960'ların hızla değişen Türkiye'sine açılmış bir pencere olarak görebiliriz, Arpad'ın öyküleri ...

Şurada şiirle novellanın, şiirle filmin ve filmle novellanın ilişkisi anlatılmış. Vesikalı Yarim'in Halil'i manav, Arpad'ın metnindeki Kâzım'sa Geyikli Aile ...

Bakmaya üşendim, sanırım ilk iki bölüm Arpad'ın Bir İstanbul Var İdi kitabındaki iki bölümün aynı veya kısaltılmış hali. Yine anlatayım, ...

Burhan Arpad'ın İstanbul'a dair anılarından önce Çelik Gülersoy'un "Dostum Burhan Arpad" adlı giriş yazısına değinmeli. Menderes tarafından "basınla hoş ...