Ahmet Arpad'ın önsözü olmadan Burhan Arpad'ın gezi tozuya düşkünlüğü eksik kalırdı, tamlanmış. 1930'larda edebiyata, gazeteciliğe ve çok sesli müziğe ...