Sigarayı bırakamadı bir türlü, psikoloğa da gitti ama o elli sayfa veya yüz, bitmek bilmedi. Takıntı, ihtiyaç, her neyse. Eşinin ...

Kiliseden çıkıyorlar, baba arabayı eve değil de anlatıcının "annesigillerin" memleketi olan Wexford'a sürüyor. Küçük bir çocuğun ağzından dinliyoruz hikâyeyi. Gittiği ...

Kübalı yazarın Türkçeye çevrilmiş tek metni, zamanında bir kez basılıp unutulanlardan. Anlattığı hikâye çok tanıdık oysa, muz cumhuriyetlerinde yeri yerinden ...

Buradan Stiller'a on yedi yıl var, Frisch'in kat ettiği yol muazzam. Karakterlere dair lüzumsuz derinlikler yok, hikâye karmaşıklaşmış, betimler daha ...

Ayrıntılara Âşık Adam tam Manguel'in kalemiydi, var olmayan metinlerden alıntılarla, metinlere göndermelerle dolu bir arayış, tarihî kaynaklara yanlayan, kahramanlarını geçtiğimiz yüzyılın ...