Kitabın orijinal adı alt başlık yapılmış. Aslında yazmak yasak değil de o kadar bastırılmış, kadın yazını o kadar görmezden gelinmiş, ...

2004'te basılan bu metin pek çok dijital imge üretimini müjdeliyor, birtakım öngörülerde bulunarak yaşama dair görsel deneyimlerimizin sanal alemde alabilecekleri ...

Sacks patolojinin normallikten taşan ve taşmayan yanlarına odaklanmış bu metninde, yedi kişinin dünyaya sığma çabalarını anlatıyor. Carl Bennett'in yaşamı belki ...

Mehmet Rifat'ın Proust'un metinleriyle ve yaşamıyla ilgili araştırmalarından biri. İlk paragraf: "Bu kitap hem müzikseverlere hem de Proust tutkunlarına sesleniyor. ...

Zaten orada olan bir şeyi ortaya çıkarmak için sezgi. Elektriğin en dirençsiz kanaldan akmasıyla patikalar bir, kâşif başkayı bulmak için ...