Tahir Alangu hazırlamış, Ataç Armağanı jüri üyeleri Macit Gökberk, Sabahattin Eyüboğlu, Suut Kemal Yetkin, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Oktay Rifat, ...

Rıfat Ilgaz evden çıkmamayı düşünüyor çünkü yaşama inanmıyor, hiçbir şeye inanmıyor, 2 Temmuz kırıvermiş inancı gerçeği. "Asım aylarca günlerce ...

Nahid Sırrı Örik'in yolladığı mektuplardan ayrı bir kitap çıkarmış, onlar ne oldu acaba? Bu kitapta çok az mektubu var ...

1980'lerin ikinci yarısında işler yine yolunda: Bakanlar Kurulu'nun geçmişte aldığı kararlar kollanmalı, Muzır Kurulu'na dikkat etmeli, bunların yanında Resmî ...

ALFA'dan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümündeki seminerleri kapsayan üç kitaplık seri, Mustafa Küpüşoğlu başta olmak üzere paydaşlara ne ...