David Thomson önsözde du Maurier'in Hitchcock'la münasebetinden bahsediyor daha çok, yazarın babası tiyatro ve sinema neferi olarak pek çok ...

Metnin biçimine ağırlık vereceğim, hikâyeye daha az değineceğim çünkü biçim daha ilginç, hikâye pastiş, kırkyama, anakronik klişe. Roman Nedir?'de ...

Evren'in öykülerinde rüyaların üç merhalesi var: karakterin rüyası olarak rüya, anlatıcının rüyası olarak anlatıcı, hikâyenin rüyası olarak öykü. Evren'in ...

Neil deGrasse Tyson'ın sunduğu Cosmos: A Spacetime Odyssey'de şöyle bir kozmik takvim vardı, Tyson takvimin sonunda dikilerek anlatıyordu ki ...

Kapağın orijinalliğine değindikten sonra Tuba Kumaş'ın öykülerinin kodlarını çıkarayım, bir de Kumaş tarzı öykü yazayım, tamamdır. Biçim, ses, kurgu, ...