David Thomson önsözde du Maurier'in Hitchcock'la münasebetinden bahsediyor daha çok, yazarın babası tiyatro ve sinema neferi olarak pek çok ...