Romanın kendi biçimiyle geldiği söylenir, aslında kurgusal her metin kendi biçimiyle gelir hatta prospektüslerin de kendi biçimleriyle geldiği bir evren ...

1957 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazanan Değişik Gözle'de dokuz öykü var, Cumalı'nın ikinci öykü kitabı. İlk şiirlerinde çocukluğa, geçen zamanla ...

Anlatıcı bu: "Çisil çisil bir yağmur/ tabutumun darası./ Benden ağır darası/ tabutumun." (s. 29) Bir fikrim var, diğer öykülerdeki anlatıcı ...

Tanrı ölür, dünyadaki tüm insanların yedide biri falan kaybolur, dünyadaki tüm insanlar kör olur da biri tam o sıra gözlerini ...

Güngör'ün öykülerindeki anlatıcılar klasik hikâye anlatıcıları, oyuna girmezler, mırıldanarak anlatırlar adeta. Haliyle ses, ton değişmez, kahramanla gözlemci birdir. Bu bir ...