Olumsuzluk istenmez, olumluluk toplumu şeffaflığın temelinde inşa edilir. Şeffaflıkla olumluluk arasındaki bağıntı pek irdelenmiyor, hızlı bir denklem: Şeffaflığın istenmesinin sebebi ...

Pinker'ın sunduğu istatistiklerin çeşitli yorumlara açıklığı, elde edilen verilerin nitelikleri çok çok çok uzun tartışmalara yol açmış, özetlemek gerekirse -gerekiyor, ...

Williams derli toplu bir kültür sosyolojisi için temel taşları bir araya getirmeye çalışıyor, iktidarından entelektüeline, sanatçısından kültür formlarına kadar incelenecek, ...