Köyden kente göçenlerden ikisi. Milyonlar var böyle. Önce akraba hısım yanına, sonra briket kiremit ne varsa üçe beşe toplamaca, ...