Yazılmış en gerilimli, sinir bozucu metinlerden biri olabilir. Arka kapakta çocuk kötülüğünün modern edebiyatın en tekinsiz temalarından birini oluşturduğu ...

Bir dünya ödül, onca dergide yazı çizi, farklı türlerde metinler, sonuç: Günel'in çoğu kitabının baskısı yok. Zamanında üç dört ...

Burhan Arpad'ın İstanbul'a dair anılarından önce Çelik Gülersoy'un "Dostum Burhan Arpad" adlı giriş yazısına değinmeli. Menderes tarafından "basınla hoş ...

Mevzu kitabın adından belli. Kongar'a göre Elif Şafak kötü bir yazar değilse de olağanüstü bir yazar da değildir, yazardır ...

Dile takla attırmak değil, oyun oyun oyun değil, sözcükleri eşelemeyi, sentakstır, morfolojidir, fonetiktir, bunları alışılagelenin dışına çıkarmayı düşünüyorum, bu ...