Mesela Lovelock "Üç Robot Yasası"nın çıkarabileceği arızadan bahsediyor, robotlar özgür iradeye sahip olacaklarsa bu yasaların etrafından dolaşacak yolları bulabilirler ...

Zaten orada olan bir şeyi ortaya çıkarmak için sezgi. Elektriğin en dirençsiz kanaldan akmasıyla patikalar bir, kâşif başkayı bulmak ...

1871'de Sardinya bölgesindeki Nuoro'da doğan Deledda'nın çocukluğu kalabalık bir evde geçmiş, otobiyografik metninde gördüğümüz üzere çok sayıda kardeşi var, ...

Gürültünün yokluğu değil, belki algılarımızı o kadar meşgul etmeyecek ölçüde düşük frekanstaki seslerin toplamı. Daha da önemlisi unutulmuş bir ...

Buradan Stiller'a on yedi yıl var, Frisch'in kat ettiği yol muazzam. Karakterlere dair lüzumsuz derinlikler yok, hikâye karmaşıklaşmış, betimler ...