Kandel'ın Sanatta ve Beyin Biliminde İndirgemecilik adlı metninin ekmeği az yenmez, soyut dışavurumcuların neyi nasıl dışavurduklarından beynin kaç biçimde çalıştığına ...

Mesela Lovelock "Üç Robot Yasası"nın çıkarabileceği arızadan bahsediyor, robotlar özgür iradeye sahip olacaklarsa bu yasaların etrafından dolaşacak yolları bulabilirler ...

Zaten orada olan bir şeyi ortaya çıkarmak için sezgi. Elektriğin en dirençsiz kanaldan akmasıyla patikalar bir, kâşif başkayı bulmak ...

1871'de Sardinya bölgesindeki Nuoro'da doğan Deledda'nın çocukluğu kalabalık bir evde geçmiş, otobiyografik metninde gördüğümüz üzere çok sayıda kardeşi var, ...

Gürültünün yokluğu değil, belki algılarımızı o kadar meşgul etmeyecek ölçüde düşük frekanstaki seslerin toplamı. Daha da önemlisi unutulmuş bir ...