Kandel'ın Sanatta ve Beyin Biliminde İndirgemecilik adlı metninin ekmeği az yenmez, soyut dışavurumcuların neyi nasıl dışavurduklarından beynin kaç biçimde çalıştığına ...

Nobel Ödüllü Eric R. Kandel'dan nörobilim ve Soyut Dışavurumculuk arasında bir bağ kurma girişimi. Moleküler fizikçi ve romancı C. ...