Gürültünün yokluğu değil, belki algılarımızı o kadar meşgul etmeyecek ölçüde düşük frekanstaki seslerin toplamı. Daha da önemlisi unutulmuş bir ...