Yaşam pek bir şey vadetmiyor, yaşam kendinden başka bir şey sunmuyor, Tove elindeki yaşamla ne yapacağını öğrenmeye çalışırken zemin ...

Edvin'in çalışmaya başlaması ilk kopuştu, on sekizine geldiğinde evden ayrılması ikinci, sıra Tove'ye geliyor yavaş yavaş. İlk iş gününde ...

Alparslan çocuklukla ilgili öykü istemişti, sonra yine istemişti, üçüncünün çocuklukla ilgili olmasını istememişti ama üçüncüsü de çocuklukla ilgiliydi. Epizod ...