Anlardan sembolik manzaralar çıkarıyor Magris, ötesi berisi olmayabiliyor anların, bazılarında da yıllar öncesinden gelen birikimin kazandığı yeni anlam o ...

Magris için bir yerde olmanın başka bir yerde olmayı engellememesi, bir olayın zamanın belli bir kısmını mühürleyip ardışıklıkla başka ...

Spekülatif tarih acayip zengin, bugün Cixin Liu'dan Dinozorlarla Karıncaların Öyküsü'nü okudum, evet, tarih öyle de olabilir, bilincin gelişebilmesi için ...