Şurada metinle ilgili bilgiler var. Daha da vardır bulmacası bilmecesi, epigraflardan antik kafalar düşer, Baudelaire bir şiiriyle görünür, sağ ...

Osmanlı Arşivi'nde yüz elli yıl öncesinden kalma defterlerdeki yazıları okur anlatıcı, yüksek lisans tezi için Kütahya'nın kasabalarına bağlı köylerdeki ...