"Topluluk" diyeceğim. Birbirimizin iyi niyetine güveniriz, düşeni kaldırırız, dahil olduğumuz topluluk bir nevi gerçekleşmeye yakın idealdir. Bir parçası olduğumuzda ...

Ölüm uzaktan "tsısı" diye gülerek bekleyen bir arkadaş. Uzakları yakın edebilir, uzamın uzağından çıkıp gelebilir, enseye ansızın şaplatabilir. Karbon ...

Khaos vardı, sonra Kosmos çıktı, sonra Uranos, Gaia derken titanlar tokuştu, Kronos babasını indirdi, sonra oğul Zeus Kronos'u indirdi, ...

Ocak 1860'ta dünyanın en sanayileşmiş kenti Manchester, altmış sekiz üyeli Ticaret Odası'nın en seçkinleri pamuk tüccarları ve pamuk üreticileri. ...