Wilson denemelerini iki konu başlığında topluyor, ilki doğa. Orman, kuş, ot, yılan var, köpek balıgısı, muhtelif hayvan. İkincisi insan, ...

Bir kilo et elde etmek için litrelerce su, kilolarca yem, canavar gibi elektrik gerekiyor, bunlar için suyu dürtüyoruz, ağaçları ...