Öyküye teğet hikâyeler bunlar, anılardan devşirilmişler, gerçekten hoş. Duru'yu daha çok çevirileriyle tanıyoruz, çevirdiği pek çok yazar arasında Bernhard ...

İngiltere'de yapılan bir ankete göre çevirmenlerin, yazarların, şairlerin falan en çok etkilendiği 20. yüzyıl romancısı Proust'muş. Sırf "madlen" yeter, ...