Kelliğin hikâyesi kellikten başka her şeyin hikâyesi olarak da işlenebilir zira kelleşme bir süreçtir, o süreci yavaşlatan, hızlandıran başka ...

Arka kapakta Helene'in de orta yaşını çoktan geçtiği söyleniyor, doğru değil bu, sevgilisi Klaus'tan on küsur yaş genç olduğuna ...

Anlatıcı, "sahnenin yazarı" bir iki yerde araya girer, Rana herhangi bir erotik hareket yaparsa, cinsel esna yaratırsa anlatıcı oradadır, ...

The Lighthouse'tan biliyoruz biraz, sonsuza iki renkle bakış çıldırtıcı olabilir. Yalnızlık için birkaç çıkarım: ışık sudan ve gökten başka ...

Kabaca iki bölüme ayırabiliriz anlatıyı, belki üç. Anlatıcı yüz yaşında, belki doksan, bir yaştan sonra her şey karışmış. Gençken ...