Arka kapakta Helene'in de orta yaşını çoktan geçtiği söyleniyor, doğru değil bu, sevgilisi Klaus'tan on küsur yaş genç olduğuna ...

Walser'in Fink'ini anlatmak için yazarın üslubunu çalacağım, bürokrasinin boğuculuğunu nasıl daha iyi yansıtabilirim bilemiyorum. İki cümleyle derli toplu anlatılır, ...