Asım Bezirci'ye göre Kurdakul sınıfsal bir görüşle yaklaşıyor öykülerine, en bireyci öykülerinde bile bu duyarlılığı görmek mümkün ki toplumcu ...

Sosyalist mücadelenin karşılaştığı direnci Kurdakul'un Tanığın Biri nam kitabındaki öykülerde gördük, bu kitapta aynı dönemlerde geçen bir iki öykü ...

Şükran Kurdakul şiirleriyle biliniyor, öykücülüğünün kıymetine dair bir şeye rastlamadım. Arayan burada rastlasın, Kurdakul'u iyi bir öykücü yapan birkaç ...