Sancı ilk romanındaki yapıyı değiştirmemiş, karakterleri aynı derinlikte tutmuş, hikâyeyi ileri değil de yanlara ve geriye doğru genişletmiş, alt ...

Karakterlerin isimlerine baktım, belki alfabenin bütün harfleri kullanılmıştır da aralarındaki boşluk bir de bu açıdan imlenmiştir, darbe öncesinin korku ...