Kapakta "deneme", içeride "öykümsüler", daha da içeride Duru'nun sözleri: Herhangi bir tanıma sığmadığı için bu yazılar "öykümsü". Tam ara ...

Duru'nun denemeleri bildiğimiz tarifeden gidiyor. Oyunlar: "Dinlencede dinlenemiyorum, kimseyi dinlemiyorum ve inliyorum. Dinlenme değil, kimi zaman işkence ve işkembe-i ...