Elimi altına koyacağım taş bir aydır kenardan bakıyordu, pencerenin kenarından şöyle. Birincisi, Tournier'nin magnum opus'u. Zaten mitlerle yakın tarihin ...

"'Kaynak ve Çalı, dedi daha güçlü bir sesle. Ayaklarınızın dibinden fışkıran ve şırıl şırıl vadiye doğru akmakta olan bu ...

Tournier mitosları kurtarmaya devam ediyor, yazarlık görevi bellediği uğraşı bu kez kılıcı keskin, duyduğu ilahi Jeanne'a yöneliyor. Gaipten sesler ...

Tournier yazarın görevinin mitleri ölümden kurtarmak olduğunu söyler, yazdığı öyküleri okuyan okura da kurtulanlara sevinmek düşer. Genç bir kamyon ...

Düşüncenin anahtar-kavramlar yardımıyla işlediği görüşünden yola çıkan Tournier, kavramın olumlu ve olumsuz karşılıklarının dökümlerini sunuyor. Aristoteles'in on kavramı, Leibniz'in ...