Tournier mitosları kurtarmaya devam ediyor, yazarlık görevi bellediği uğraşı bu kez kılıcı keskin, duyduğu ilahi Jeanne'a yöneliyor. Gaipten sesler ...

Tournier yazarın görevinin mitleri ölümden kurtarmak olduğunu söyler, yazdığı öyküleri okuyan okura da kurtulanlara sevinmek düşer. Genç bir kamyon ...

Düşüncenin anahtar-kavramlar yardımıyla işlediği görüşünden yola çıkan Tournier, kavramın olumlu ve olumsuz karşılıklarının dökümlerini sunuyor. Aristoteles'in on kavramı, Leibniz'in ...