Tournier yazarın görevinin mitleri ölümden kurtarmak olduğunu söyler, yazdığı öyküleri okuyan okura da kurtulanlara sevinmek düşer. Genç bir kamyon ...

Düşüncenin anahtar-kavramlar yardımıyla işlediği görüşünden yola çıkan Tournier, kavramın olumlu ve olumsuz karşılıklarının dökümlerini sunuyor. Aristoteles'in on kavramı, Leibniz'in ...