Mallarmé bir şiir yazar: "Bir Zar Atımı Asla Ortadan Kaldırmayacak Rastlantıyı". Kozmik sabitlerden başka her şeyin zar atımına bağlı ...

Ev büyük değil, sokaktaki diğer evlere göre küçük de sayılmaz. Büyükçe dense şehirdekilere göre küçüktür, kerteriz belirsiz. Ev iki ...