İyi ve çok kötü öykülerin bir arada bulunabilmesinin nedeni eğer gidilmişse atölyedeki üretimlerin kitaba cümbür cemaat konması olabilir, editörün ...

Semezdin Mehmedinoviç'in Saraybosna Blues'uyla paralel okunmalı. Mahalleler farklı olsa da korku aynı, iki yazar da katliamdan sorumlu aynı kişilerden ...

"Töz". Anlatıcı kardeşini almak üzere havaalanına gidiyor, Meftun önceki günden beri yolda, Porto Riko'dan geliyor. "Buhar üstlerine abanmış" ama ...

Otomatik piyanoya Vonnegut değinir, değinmekle kalmaz, anlatının her yerine otomatik melodileri, işçi sınıfının çalışırken çıkardığı takır tukur sesleri, makineleşmeyi ...

Sezer Duru'nun gezi notları. Hoş Hikâyeler'de anılarından bir bölümünü anlatıyordu Duru, bu kitapta Lizbon'dan Stockholm'e nereleri karışladıysa oralar var. ...