Köpeklerin dolandığı birkaç öykü var, köpekler anlatıcı. Diğer öykülerde insanlar anlatıcı, köpeklere benziyorlar çünkü sesleri aynı. Köpeklerin genel olarak ...

Nihayet öykü. Öykü postuna bürünmüşlerden değil, öykünün tam da ne olduğu. Olduğunun karşılığı yani, olan her şey öykü değil ...

Emeğe yabancılaşmak yeterince kötüyken yine bir teselli vardı, çok parçalı bir zımbırtının tek bir parçasını üreten işçi rızayı lüp ...

Hazır, başla: "Geçmişinden Bir Adam" anlatıcının annesinin geçmişinden bir adam, Franz, annenin münasebetsiz bir ilişki kurduğu veya kurmadığı, yıllar ...

Sıradan hayatlarımızın içindeki fırtınaları, küçük insanların eşsiz sorunlarını falan işte, aslında herkesin anlatmaktan bıkmadan anlatmaya devam ettiği şeyleri anlatıyor ...