Yekta Kopan cephesinde yeni bir şey yok. Bol benzetme, oradan itip buradan çekerek imgeyi şuyu buyu birleştirme, esas mevzuyu ...

Selçuk Baran'ın Tortu'su vardır, Anadolu irfanının ironisidir biraz, ağababaların eleştirisidir, sınıfsal eziyetin yüzüne tükürüktür, öyledir. Anlatıcımızı tektir, hikâyedeki karakterlerin ...

İki bölümden oluşuyor, ilk bölümün ilk öyküsü "Şarkılar Seni Söyler". Paragrafları iki biçimde kullanıyor Kopan, kısa anlardaki diyalogları ve ...