On bir hikâye, bütün hikâyeleri bağlayan gazetenin hikâyesiyle birlikte on iki. Altmış yıllık gazetenin kapanması ve son hikâyenin çakışması ...