Bende Adam'dan çıkanı var, Tayeb Salah, Göç Mevsimi. Ayrıntı tekrar basmış, Tayeb Salih ve Kuzeye Göç Mevsimi adlarıyla. Tayeb Salih ...