"Canlıyı taklit eden makineler" insanlığı modern öncesi dönemlerden yirminci yüzyıla kadar şaşırtıyor, dehşete düşürüyor, geleceğin dünyasını kurgulamayı sağlıyor. Felsefeden ...